3 Januari 2021 – PKN Duiven

3 Januari 2021 – PKN Duiven

3 januari 2021
3 januari 2021
/

In deze podcast:

Nieuwjaarsdienst met bevestiging van nieuwe ambtsdragers: Louise Docter-Silooy wordt ouderling pastoraat en Edward Pfeiffer ouderling-kerkrentmeester. Afscheid nemen we als ouderling-kerkrentmeester van Jan Mondria. Jan blijft wel in cluster Beheer zijn aandeel bieden.