Activiteiten

Activiteiten

Naast de zondagse vieringen gebeurt er veel meer in de Protestantse Gemeente Duiven. Er zijn bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende activiteiten als startzondag, de bazaar of de Top200-dienst. Er zijn ook groepen die regelmatig bij elkaar komen, zoals ontmoetingssoos Oase of verschillende gesprekskringen. Sommige activiteiten, waaronder het programma van de werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting, worden samen met andere kerken in de regio aangeboden.

In de agenda ziet u welke activiteiten er de komende tijd gepland zijn.

Startweekend in Azewijn