Diaconie

Diaconie

Elke zondag is er in de kerk aandacht voor de mededelingen van de diaconie. Een van de diakenen laat weten voor wie het boeket bloemen is dat voor in de kerk staat en daarnaast worden de collectes toegelicht. Maar wat is diaconie en waarom staat dit elke week op het programma?
In onderstaand filmpje vertellen de diakenen het zelf.

(tekst loopt door onder het filmpje)

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienen. In de Bijbel is al te lezen dat Gods hart uitgaat naar de zwakke en hulpbehoevende. De gemeente wordt opgeroepen om het voorbeeld van Christus te volgen. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geeft de Protestantse Gemeente Duiven concreet gestalte aan deze Bijbelse boodschap. Diakenen helpen gemeenteleden om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Ze inventariseren gaven en noden binnen de gemeente en brengen die bij elkaar.

Voor wie het nodig heeft

Als diaconie van de Protestante Gemeente te Duiven bieden wij hulp aan hen die het nodig hebben binnen de bescheiden middelen die ons ter beschikking staan. Niet alleen aan leden van de gemeente, maar ook aan mensen daarbuiten. Mocht u mensen kennen die de hulp vanuit de diaconie goed kunnen gebruiken, dan horen wij dat graag. Want een goede invulling van de diaconale taken, dat doen we z’n allen. U bereikt de diaconie via .