Pastoraat

Cluster pastoraat

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’. Voor het uitvoeren van het pastoraat in onze gemeente wordt, behalve op de predikant, de ouderlingen en de diakenen, ook een beroep gedaan op een groot aantal wijkcontactpersonen. Gemeenteleden die belangstelling hebben, kunnen hierbij helpen.

Het pastorale werk in onze gemeente wordt gecoördineerd door het cluster Pastoraat. Daarin zijn de alle wijkteams vertegenwoordigd. Het cluster coördineert en stuurt het wijkwerk, regelt de toerusting van wijkteams, verdiept zich in actuele thema’s, bereidt de groothuisbezoeken voor en stimuleert wijkkringen.

Open huiskamer

Iedere dinsdag- en donderdagochtend van 11 tot 14 uur zijn er huiskamerontmoetingen in de Huiskamer van de SOW-Kapel. Hier is iedereen welkom voor een ontmoeting met een kop koffie of thee.