1 november 2020

PKN-Duiven
PKN-Duiven
1 november 2020
/

Op 1 november is het Allerheiligen en de dag er voor is het Hervormingsdag. Woensdag 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Mede daarom, denk ik, koos de diaconie er voor om deze zondag een Oogstdienst te vieren. Zie ook hun informatie over deze zondag! Ik focus mij daarom ook op de Oogstdienst. Een oogstdienst in het teken van (onze vragen rondom) dankbaarheid. Want is er reden voor dankbaarheid, nu het Rode Kruis iedereen oproept om bij te dragen aan de voedselbanken? Nu zoveel mensen zich zorgen maken over corona en de gevolgen daarvan? Mensen die werkloos thuis zitten, mensen die vereenzamen. Kunt u (dit jaar) danken? Voor gewas en arbeid bijvoorbeeld, of voor iets persoonlijks of juist voor ons allemaal? Waarom wel of waarom niet? Laat het me weten via de e-mail .

In de dienst wil ik vooral stilstaan bij Psalm 65. Boeiend om die van thuis eens in de verschillende vertalingen te lezen.

Ds. Peter van den Berg